Truy cập nội dung luôn

TIN TỪ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TIN TỪ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

 1. Phòng khám đa khoa Vĩnh Kim

 2. Phòng khám đa khoa Dưỡng Điềm

 3. Phòng khám đa khoa Tân Hương

TRẠM Y TẾ XÃ- THỊ TRẤN

 1. Trạm Y tế thị trấn Tân Hiệp

 2. Trạm y tế xã Tân Hương

 3. Trạm y tế xã Tân Lý Tây

 4. Trạm y tế xã Tân Hội Đông

 5. Trạm y tế xã Tân Lý Đông

 6. Trạm y tế xã Long An

 7. Trạm y tế xã Thân Cữu Nghĩa

 8. Trạm y tế xã Tam Hiệp

 9. Trạm y tế xã Bình Đức

 10. Trạm y tế xã Vĩnh Kim 

 11. Trạm y tế xã Dưỡng Điềm

 12. Trạm y tế xã Nhị Bình

 13. Trạm y tế xã Điềm Hy

 14. Trạm y tế xã Thạnh Phú

 15. Trạm y tế xã Long Định

 16. Trạm y tế xã Đông Hoà

 17. Trạm y tế xã Long Hưng

 18. Trạm y tế xã Song Thuận

 19. Trạm y tế xã Kim Sơn

 20. Trạm y tế xã Hữu Đạo

 21. Trạm y tế xã Bàn Long

 22. Trạm y tế xã Bình Trưng

 23. Trạm y tế xã Phú Phong

 

 

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý
 Thông tư 44/2017/TT-BYT ngày 26/11/2017 về việc sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh; chữa bệnh trong một số trường hợp
 Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bênh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
 Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
 Công văn số 2078/BYT-KH-TC ngày 20/4/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của 14 tỉnh/TP vào tháng 4/2017

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 84584