Truy cập nội dung luôn

 

 

NIỀM NỞ - TẬN TÌNH - CHU ĐÁO

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

 

TTYT Châu Thành có 26  đơn vị trực thuộc, trong đó: 3 phòng khám đa khoa 23 Trạm Y tế xã thị trấn 

- Phòng khám đa khoa:

1. Phòng khám đa khoa Vĩnh Kim.

2. Phòng khám đa khoa Dưỡng Điềm.

3. Phòng khám đa khoa Tân Hương

- Trạm y tế xã – thị trấn:

1. Trạm Y tế thị trấn Tân Hiệp            

2. Trạm y tế xã Tân Hương                

3. Trạm y tế xã Tân Lý Tây               

4. Trạm y tế xã Tân Hội Đông           

5. Trạm y tế xã Tân Lý Đông             

6. Trạm y tế xã Long An                    

7. Trạm y tế xã Thân Cữu Nghĩa        

8. Trạm y tế xã Tam Hiệp

9. Trạm y tế xã Bình Đức

10. Trạm y tế xã Vĩnh Kim

11. Trạm y tế xã Dưỡng Điềm

12. Trạm y tế xã Nhị Bình

13. Trạm y tế xã Điềm Hy

14. Trạm y tế xã Thạnh Phú

15. Trạm y tế xã Long Định               

16. Trạm y tế xã Đông Hoà                

17. Trạm y tế xã Long Hưng              

18. Trạm y tế xã Song Thuận             

19. Trạm y tế xã Kim Sơn 

20. Trạm y tế xã Hữu Đạo

21. Trạm y tế xã Bàn Long

22. Trạm y tế xã Bình Trưng

23. Trạm y tế xã Phú Phong

LIÊN KẾT LIÊN KẾT