Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu đơn vị Giới thiệu đơn vị

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRUNG TÂM Y TẾ CHÂU THÀNH
         
TT Đơn vị Chức vụ Phòng, Ban, Khoa
Đơn vị Số điện thoại
 BAN GIÁM ĐỐC
1  Ngô Văn Tỷ Giám đốc 3837 105 0913 176 193
2  Võ Kim Hà Phó Giám đốc 3936 472 0988 487 847
3  Trần Văn Hồng Phó Giám đốc       3896 973      0918 088 386
4  Lê Hoài Phong Phó Giám đốc       3896 666      0913 627 048
 Phòng TCHC 
5  Nguyễn Văn Khai Trưởng phòng 3831 271 0984 461 237
   Máy Fax   3896 544
   E-mail TTYT    ChauThanh.ttytdp@Tiengiang.gov.vn
   E-mail Phòng TCHC    tochuchauthanh@gmail.com
 Phòng KHNV
6  Nguyễn Văn Ân Trưởng phòng   0986 385 264
7  Trần Thị Diệu Phó Trưởng phòng   0919 835 300
 Phòng TCKT 
8  Đặng Thị Bích Thủy Trưởng phòng 3896 579 0917 701 767
9  Nguyễn Thị Lan Phó Trưởng phòng   0989 710 313
 Phòng TTGDSK 
10  Phan Thanh Dũng Trưởng phòng 3896 972 0985 678 320
 Khoa ATVSTP
11  Trần Thị Thùy Linh Trưởng khoa 3616 101 0909 295 969
12  Huỳnh Văn Anh Phó Trưởng khoa   01688 521 165
 Khoa KSDB:
13  Trần Đông Hải Trưởng khoa 3831 274 0909 308 482
14  Nguyễn Văn Hồng Phó Trưởng khoa   0976 248 215
   Máy Fax   3896 573
 Khoa YTCC:
15  Dương Văn Kỉnh Trưởng khoa 3616 102 0965 763 559
 Khoa QLBXH:
16  Nguyễn Văn Nhịn Trưởng khoa 3936 440 0974 649 599
 Khoa Khám bệnh:
17  Nguyễn Thị Thùy Oanh Trưởng khoa   01686699007
18  Trần Thị Diễm trang Phó Trưởng khoa   0919516258
 Khoa Nội:
19  Nguyễn Thanh Sơn Trưởng khoa   0918454706
20  Đỗ Thị Ngọc Phượng Phó Trưởng khoa   0989365740
 Khoa HSCC:
21  Văn Công Tâm Trưởng khoa   0909521525
22  Lâm Thị Ngọc Dung Phó Trưởng khoa   0994474299
 Khoa Nhi:
23  Võ Thành Nam Trưởng khoa   0913660403
 Khoa Nhiễm:
24  Trần Thị Diệu Trưởng khoa   0919 835 300
 Khoa Ngoại:
25  Bùi Thanh Tâm Trưởng khoa   0976240940
 Khoa Sản:
26  Lê Thị Ngọc Lan Trưởng khoa   0983630091
27  Đỗ Thị Kim Phó Trưởng khoa   0907983248
 Khoa Chống Nhiễm Khuẩn
28  Nguyễn Ngọc Mỹ Trưởng khoa   0972043908
 Khoa XN-CĐHA:
29  Đỗ Thanh Hoàng Trưởng khoa   0973968877
 Khoa Dược
30  Cao Thị Thu Hồ Trưởng khoa   0984257321
31  Ngô Nguyễn Thanh Phó Trưởng khoa   0909966456
 PKĐK Vĩnh Kim :
32  Nguyễn Thị Hồng Thanh Trưởng PKĐK 3834 012 0986 265 974
33  Lê Thị Kiều Nga Phó Trưởng PKĐK   0916 274 179
34  Ngô Tấn Thủy Phó Trưởng PKĐK    01245 012 448
   Máy Fax   3619 168
 PKĐK Dưỡng Điềm:
35  Bùi Chí Dũng Trưởng PKĐK 3627 889 0918 858 153
36  Phùng Quốc Việt Phó Trưởng PKĐK   0919 181 783
 PKĐK Tân Hương :
37  Đào Thị Kiêm Tuyến Trưởng PKĐK 3627 889 0982930569
   Máy Fax   3628 951
 Trạm Y tế xã Bàn Long
38  Nguyễn Văn Còn Trưởng trạm 3833 757 0923 435 431
39  Đặng Thanh Tuấn Phó Trưởng trạm   0919 875 948
 Trạm Y tế xã Bình Đức
40  Dương Thị Thùy Trang Trưởng trạm 3853 196 0978 311 787
 Trạm Y tế xã Bình Trưng
41  Nguyễn Văn Thận Trưởng trạm 3627 219 0904429239
42  Lê Nhã Phương Phó Trưởng trạm    01233 372 079
 Trạm Y tế xã Dưỡng Điềm
43  Nguyễn Quốc Khánh Trưởng trạm 3628 939 01222 050 609
 Trạm Y tế xã Điềm Hy
44  Phan Văn Riệu Trưởng trạm 3627 883 0907 566 645
45  Phan Văn Nguyện Phó Trưởng trạm   0917 238 979
 Trạm Y tế xã Đông Hòa
46  Nguyễn Văn Hai Trưởng trạm 3832 143 0945 211 694
47  Đoàn Thị Thu Hương Phó Trưởng trạm   0906 252 624
 Trạm Y tế xã Hữu Đạo
48  Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng trạm 3627 218 0945 876 126
49  Nguyễn Văn Một Phó Trưởng trạm   01276 815 887
 Trạm Y tế xã Kim Sơn
50  Trần Thanh Khiết Trưởng trạm 3894 189 01657 601 272
 Trạm Y tế xã Long An
51  Dương Thị Hoa Trưởng trạm 3856 502 0946 858 171
 Trạm Y tế xã Long Định
52  Nguyễn Thị Ngọc Như Trưởng trạm 3834 776 0919 452 622
53  Hồ Văn Huân Phó Trưởng trạm   0976 143 557
 Trạm Y tế xã Long Hưng
54  Lê Thị Nhiều Trưởng trạm 3832 166 0918 650 151
55  Nguyễn Ngọc Mai Phó Trưởng trạm   0964 390 535
 Trạm Y tế xã Nhị Bình
56  Nguyễn Văn Út Trưởng trạm 3832 193 0932 521 317
 Trạm Y tế xã Phú Phong
57  Đinh Thị Hồng Trưởng trạm 3894 156 0918 319 036
58  Trương Bạch Yến Phó Trưởng trạm   0984 396 006
 Trạm Y tế xã Song Thuận
59  Nguyễn Ngọc Phụng Trưởng trạm 3833 722 01692 760 426
60  Nguyễn Thị Tuyết Phó Trưởng trạm   0907 833 035
 Trạm Y tế Tam Hiệp
61  Nguyễn Thị Yến Trưởng trạm 3893 327 0947 315 306
  Trạm Y tế TT Tân Hiệp
62  Trần Thị Chính Trưởng trạm 3831 287 01674 014 664
 Trạm Y tế xã Tân Hội Đông
63  Trần Văn Lực Trưởng trạm 3896 179 0917 741 525
 Trạm Y tế xã Tân Hương
64  Trần Ngọc Uyên Trưởng trạm 3896 177  0987 725 269
 Trạm Y tế xã Tân Lý Đông
65  Nguyễn Thanh Long Trưởng trạm 3896 158 0986 152 464
 Trạm Y tế xã Tân Lý Tây
66  Phạm Thúy Doanh Đào Trưởng trạm 3896 102 01668 506 503
 Trạm Y tế xã Thạnh Phú
67  Nguyễn Thanh Phong Trưởng trạm 3893 138 01237 096 624
68  Nguyễn Thị Thanh Trang Phó Trưởng trạm   01695 743 769
 Trạm Y tế xã Thân Cửu Nghĩa
69  Lê Thị Đâu Trưởng trạm 3831 161   0987 224 041
 Trạm Y tế xã Vĩnh Kim
70  Phạm Văn Đức Trưởng trạm 3834 083 0916 911 612

Liên kết Liên kết