Skip to Content

 

 

NIỀM NỞ - TẬN TÌNH - CHU ĐÁO

Web Content Display Web Content Display

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Võ Kim Hà

Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc

2

Lê Hoài Phong

Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc

3

Ngô Văn Tỷ

Huyện uỷ viên - Ủy viên Thường vụ ĐU - Giám đốc

4

Trần Văn Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Phó Giám đốc

5

Nguyễn Văn Ân

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng phòng

6

Nguyễn Văn Khai

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng phòng

7

Trần Thị Diệu

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng khoa

8

Nguyễn Thị Nho

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU  - Chủ nhiệm UBKT

9

Văn Công Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng khoa

10

Nguyễn Hữu Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU  -  Điều dưỡng trưởng

11

Trần Đông Hải

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng khoa

12

Bùi Chí Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng PKĐK

13

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng PKĐK

Liên kết Liên kết