Truy cập nội dung luôn

 

 

NIỀM NỞ - TẬN TÌNH - CHU ĐÁO

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TỔ CHỨC NHÂN SỰ

        Ban giám đốc:

1. Ông Ngô Văn Tỷ, Giám đốc TTYT Châu Thành

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1960

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn

- Điện thoại: 0913 176 193

- Email: ngovanty82@yahoo.com

2. Ông Trần Văn Hồng, Phó GĐ TTYT – Chủ tịch Công đoàn cơ sở

- Ngày, tháng, năm sinh: 1963

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn

- Điện thoại: 0918 088 386

- Email: tranvanhong_ct@yahoo.com

3. Ông Nguyễn Văn Khai, Phó GĐ TTYT – Bí thư Đảng uỷ

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1970

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II

- Trình độ chính trị: Trung cấp

 - Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn

- Điện thoại: 0984461237

- Email: 

4. Ông Lê Hoài Phong, Phó GĐ TTYT – Phó Bí thư Đảng uỷ

- Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1961

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn

- Điện thoại: 0913 627 048

- Email: bs.lehoaiphong@gmail.com

LIÊN KẾT LIÊN KẾT