Truy cập nội dung luôn

 

 

NIỀM NỞ - TẬN TÌNH - CHU ĐÁO

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Khai

Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc

2

Trần Thị Diệu

Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khoa

3

Trần Văn Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Phó Giám đốc

4

Phan Thanh Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Chủ nhiệm UBKT

5

Nguyễn Hữu Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Điều dưỡng trưởng

6

Phan Thị Thanh Thúy

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Bí thư Chi đoàn

7

Ngô Nguyễn Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Phó Chủ nhiệm UBKT

8

Bùi Chí Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng PKĐK Dưỡng Điềm

9

Trần Đông Hải

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng khoa

10

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng PKĐK Vĩnh Kim

11

Trần Thị Thùy Linh

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng khoa

12

Trần Ngọc Uyên

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng PKĐK Tân Hương

13

Trần Thị Diễm trang

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng khoa

14

Đỗ Thị Ngọc Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Phó Trưởng khoa

15

Đoàn Thị Diễm Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành ĐU - Trưởng ban Nữ công

Liên kết Liên kết