Truy cập nội dung luôn

 

 

NIỀM NỞ - TẬN TÌNH - CHU ĐÁO

TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

TIN TỪ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TIN TỪ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

 1. Phòng khám đa khoa Vĩnh Kim

 2. Phòng khám đa khoa Dưỡng Điềm

 3. Phòng khám đa khoa Tân Hương

TRẠM Y TẾ XÃ- THỊ TRẤN

 1. Trạm Y tế thị trấn Tân Hiệp

 2. Trạm y tế xã Tân Hương

 3. Trạm y tế xã Tân Lý Tây

 4. Trạm y tế xã Tân Hội Đông

 5. Trạm y tế xã Tân Lý Đông

 6. Trạm y tế xã Long An

 7. Trạm y tế xã Thân Cữu Nghĩa

 8. Trạm y tế xã Tam Hiệp

 9. Trạm y tế xã Bình Đức

 10. Trạm y tế xã Vĩnh Kim 

 11. Trạm y tế xã Dưỡng Điềm

 12. Trạm y tế xã Nhị Bình

 13. Trạm y tế xã Điềm Hy

 14. Trạm y tế xã Thạnh Phú

 15. Trạm y tế xã Long Định

 16. Trạm y tế xã Đông Hoà

 17. Trạm y tế xã Long Hưng

 18. Trạm y tế xã Song Thuận

 19. Trạm y tế xã Kim Sơn

 20. Trạm y tế xã Hữu Đạo

 21. Trạm y tế xã Bàn Long

 22. Trạm y tế xã Bình Trưng

 23. Trạm y tế xã Phú Phong

 

 

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Công văn số 2078/BYT-KH-TC ngày 20/4/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của 14 tỉnh/TP vào tháng 4/2017
 Quyết định số 567/QĐ-BYT ngày 21/02/2017 của Bộ Y tế phê duyệt "Kế hoạch hành động chống dịch cúm A (H7N9) tại Việt Nam"
 Công văn số 241/SYT-NVY ngày 5/4/2017 của Sở Y tế về việc triển khai quyết định số 567/QĐ-BYT của Bộ Y tế
 Thông tư số 47/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 18/5/2016 của Bộ Y tế qui định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực Y tế

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 144
  Tổng lượt truy cập: 8805