Truy cập nội dung luôn

 

 

NIỀM NỞ - TẬN TÌNH - CHU ĐÁO

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 2078/BYT-KH-TC ngày 20/4/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của 14 tỉnh/TP vào tháng 4/2017
 Quyết định số 567/QĐ-BYT ngày 21/02/2017 của Bộ Y tế phê duyệt "Kế hoạch hành động chống dịch cúm A (H7N9) tại Việt Nam"
 Công văn số 241/SYT-NVY ngày 5/4/2017 của Sở Y tế về việc triển khai quyết định số 567/QĐ-BYT của Bộ Y tế
 Thông tư số 47/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 18/5/2016 của Bộ Y tế qui định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực Y tế

Liên kết Liên kết